ประกาศ รับสมัครรอบตรงทุกสาขา ด้วยตนเองประจำปีการศึกษา 2556 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2556
เฉพาะ นักศึกษาที่จะสมัครสอบ วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี กรุณาคลิ๊กอ่านรายละเอียก

รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี)

ประเภท โควตา
กรุณา Download เอกสาร
ประกาศและกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร (ใหม่ รอบ 2)
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการสมัคร
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556
ค่าใช้จ่ายสำหรับมอบตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประเภทโควตา " สอศ. 17 จังหวัดภาคเหนือ"
ประเภท รับตรง
กรุณา Download เอกสาร
ประกาศและกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการรับสมัครประเภทรับตรง
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการสมัคร
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556
ค่าใช้จ่ายสำหรับมอบตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ปริญญาโท)
กรุณา Download เอกสาร
ประกาศและกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร (ใหม่ รอบ 2)
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการสมัคร
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556
ค่าใช้จ่ายสำหรับมอบตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก "สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"
web master thai2net@hotmail.com